Analiza graficzna danych

Analiza graficzna danych

Rozmawialiśmy już o podejściu numerycznym do analizy danych. Był to wstęp pokazujący w dużym uproszczeniu, dlaczego ta metoda jest niepraktyczna. W kolejnym artykule rozpoczniemy cykl interpretowania danych za pomocą narzędzi graficznych....
Analiza numeryczna za pomocą tabel

Analiza numeryczna za pomocą tabel

W dzisiejszym artykule skupimy się na kolejnej metodzie analizy danych. Dowiemy się o plusach i minusach interpretowania informacji za pomocą kolejnego narzędzia analizy numerycznej. Pierwsze lata mojej pracy opierały się głównie...